top of page
CR_Socials_C.png
CR_Payoff_Tekengebied_wit.png
Wil jij je Praktijkgericht
Professioneel Ontwikkelen?

Inspirator l Coach l Adviseur
Ontwikkelaar Heart to get 

Praktijkgericht Professioneel Ontwikkelen
VOOR WIE
Teams & Professionals  
Meer over mij...
WAT
Advies- & coachtrajecten + sparren +  co-management opdrachten op het gebied van;
Visie l Professionele cultuur l Teamontwikkeling l Onderwijsontwikkeling l Persoonlijk Leiderschap
Samenhang in Schoolplan l Jaarplan l Werkverdelingsplan l Taakbeleid l Pedagogisch klimaat

Inspiratie sessie Heart to get;
Succesvol ontwikkelen vanuit je hart/ het hart van de organisatie

Coachen team/ individuele professional;
Persoonlijk leiderschap vanuit je (professionele) hart/ het hart van de organisatie

In company training & workshops IB-MT-taakgroepen-functiegroepen

Reflectie op jouw rol & hoe je je team meeneemt in schoolontwikkeling

Gastspreker;
Inspirerende spreker bij diploma uitreikingen l studiedagen l conferenties  l  gastcolleges

 
Hart-R.png
Mijn Profiel
Creatief  l  Enthousiasmerend  l  Inspirerend  l  Kraakhelder  l  Positief  l  Streetwise  l  Verantwoordelijk  l  Verbindend

Heart to get; praktijkgerichte methode voor professionele ontwikkeling
Vanuit passie voor onderwijs en oog hebben voor werkgeluk van medewerkers, heb ik gewerkt aan de methode Heart to get.
Op deze manier vorm geven aan team- visie- en organisatieontwikkeling is voor mij de spreekwoordelijke krent in de pap.
Mijn hart loopt hiervan over en daarmee inspireer ik graag anderen.


Dit houdt me bezig
 • Inspiratie-, coach- en adviestrajecten op team-niveau op de volgende scholen:
  - De Heiberg in Roosendaal
  - De Regenboog in Voorhout 
  - 'de lage weide' in Made
  - Ichthus in Zeist
  - Zonzeel in Terheijden
  - De Springplank in Sassenheim
  - Jozefschool in Wernhout
  - Het Talent in Roosendaal

  - De Watermolen en Vondel in Roosendaal; gezamenlijk traject
  - IKC Sancta Maria in Bergen op Zoom
  - LPS Sint Maarten in Halsteren
  - Tweestromenschool in Heerewaarden
  - Antoniusschool in Klein Zundert

  - PCB Aan Boord in Dronten
 • Inspiratie-, coach en adviestrajecten IB-MT-taakgroepen-functiegroepen op de volgende scholen:
  - Ichthus in Zeist

  - Zonzeel in Terheijden
  - De Regenboog in Voorhout
  - De Heiberg in Roosendaal
  - Klaverweide in Roosendaal
  - L
  PS Sint Maarten in Halsteren
 • Visietraject strategisch beleidsplan met bestuurder-staf-directies Kans & Kleur in Wijchen
 • Kick Off dag visie traject Nautilus SO in Almere
 • Docent AVANS+ module onderwijsorganisatie in Deurne en Garderen
 • Docent AVANS+ modules schoolleidersopleiding incompany traject besturen Zeeland
 • Inspiratie- en advies gesprekken directies/ MT 
 • Inspiratie sessies met directies in kader visievorming
 • Gastsprekersrol

Meer weten over mijn relevante werkervaring en-of Heart to get? 

Klik op               voor mijn LinkedIn profiel

Klik op                  voor mijn Instagram profiel
Wat zegt de professional over mij...
 • White LinkedIn Icon
 • Instagram
Contact
Dit zegt de professional over mij...
Aanhalingstekens_Wit.png
LPS Sancta Maria - Annemieke Bakx-min.jpg

Annemieke Bakx
Directeur IKC Sancta Maria

“De tijd vliegt voorbij!
Door haar hoge tempo blijft iedereen geboeid.“ 

Via via kreeg ik de tip om Colinda te benaderen om samen met mij en het team van IKC Sancta Maria aan de slag te gaan met het opfrissen van onze visie. Je merkt aan alles dat Colinda uit het onderwijs komt en uit eigen ervaring heel goed weet waar ze over praat. Het volledige IKC-team bestaat uit medewerkers uit het onderwijs en de kinderopvang. Colinda houdt hier met haar werkvormen, benadering en woordkeuze op een fijne manier rekening mee. Wat ik na elke bijeenkomst terug kreeg vanuit het team was dat de tijd voorbij vloog doordat Colinda het tempo hoog hield en ze afwisselende werkvormen gebruikte. Mede hierdoor wist ze de aandacht van iedereen vast te houden.
 

Dit visie traject heeft ons vooral gebracht dat wij als team onderwijs en team kinderopvang nader tot elkaar zijn gekomen. We hebben ervaren welke kwaliteiten binnen ons volledige IKC aanwezig zijn en hoe we deze in kunnen zetten. Samen hebben we onze focuspunten vastgesteld waar we de komende vier jaar weer mee verder kunnen. Mocht de gelegenheid zich in de toekomst nog eens voordoen dan hoop ik nogmaals met haar samen te mogen werken. 

Reint Bos.jpg

Reint Bos
Bestuurder Kans & Kleur

"Procesbegeleider met oog voor proces en resultaat!“ 

Het was tijd voor een nieuw strategisch beleidsplan. En dan geen plan voor in de kast, maar een levend en gedragen plan. Door directie en staf. Met betrokkenheid van kinderen, personeel en andere belanghebbenden. Oja, omdat we ook nog veel nieuwe directeuren hebben zou het fijn zijn als er nog een stukje teambuilding in het proces tot een nieuw strategisch beleid kon zitten…
 

Colinda heeft ons proces met kennis en enthousiaste begeleid. En hoe! Met veel aandacht voor het proces, de teambuilding maar zeker ook het eindresultaat! Na een mooi traject ligt er een schitterend nieuw plan. Gedragen door staf en directie en heel goed ontvangen in de organisatie. Colinda heeft een grote toegevoegde waarde gehad en bijgedragen aan onze ontwikkeling.

image.png

Paul Noorman
Directeur BSZonzeel

“It's the people who make the difference!“ 

Wat doe je als je team- en visieontwikkeling samen wilt laten groeien? Dat is de vraag die ik mezelf stelde toen ik startte als directeur van deze mooie en gemoedelijke dorpsschool. Het antwoord is enerzijds gelegen in werken en denken vanuit de bedoeling en anderzijds door het proces leidend te laten zijn. Colinda verenigt die twee speerpunten. Ze heeft het vermogen om op een laagdrempelige en inspirerende manier een team te laten beseffen waar het in ons prachtige vak om draait. Soms handelt en denkt ze sturend, maar soms ook volgend en realistisch. In één zin samengevat: Colinda maakt het verschil door haar vermogen om mensen te laten beseffen dat in feite het team zelf het verschil maakt!

wouter foto (1).png

Wouter Starink
Directeur Jozefschool

“Colinda zet je team aan en in beweging!”

Een tip van mijn collega bracht mij in contact met Colinda. Met mijn school, de Jozefschool in Wernhout, wilde ik onze missie/visie gaan herijken en daarbij ook de link leggen met ons nieuwe schoolplan. Samen met Colinda hebben we een mooi tijdspad uitgestippeld waarbij we alle stappen zorgvuldig hebben doorlopen. De ervaring die Colinda heeft met daaraan gekoppeld haar aanpassingsvermogen en kennis van het huidige onderwijs, hebben ervoor gezorgd dat het een heel waardevol traject is geworden. De nieuwe kernwaarden zijn de bouwstenen geworden voor ons onderwijs en met onze nieuwe visie kunnen we de toekomst in!

Sjoerd Bos.png
“Een bevlogen onderwijsprofessional met kennis van zaken!“ 

Ik heb Colinda leren kennen als een bevlogen onderwijsprofessional met een hart voor onderwijs. Vanuit haar jarenlange ervaring en positieve benadering weet zij verbinding te leggen met de individu, het team en de organisatie. Persoonlijk leiderschap, toekomstgericht denken en vanuit ‘de bedoeling’ aansluiten bij persoonlijke- en organisatievraagstukken is waar het echt om gaat. Fijn om met iemand met zoveel bevlogenheid en expertise binnen de schoolleidersopleidingen van Avans+ te mogen samenwerken. 

Sjoerd Bos
Opleidingsmanager AVANS+

foto Robbert.jpg

Robbert van Elewout
Leerkracht/ MT lid

De Zeggewijzer

"Colinda heeft een onderwijshart, heeft hart voor onderwijs, werkt
met mensen vanuit haar hart en weet hen ook in het hart te raken!"

Vijf jaar heb ik mogen samenwerken met Colinda en onder haar bezielende leiding heeft de ontwikkeling van onze school een vlucht genomen. Visie is haar sleutelwoord en met een open blik, een nieuwsgierige houding, de nodige humor en het vermogen om creatief om te denken in kansen, mogelijkheden en oplossingen heeft Colinda ons team meegenomen, geïnspireerd, geleid, uitgedaagd, verenigd, verantwoordelijk gemaakt en zodoende schoolbreed draagvlak gecreëerd. Daarbij zette zij steeds het waarom centraal. Wij hebben dankzij haar grote stappen kunnen zetten met het verder ontwikkelen van onze visie, het vormgeven van een meer hedendaagse inrichting, het verbeteren van onze onderwijskwaliteit, het omgaan met werkdruk en het professionaliseren van ons team. Daarbij heb ik Colinda leren kennen als een warme persoonlijkheid met oog voor mensen en als een onderwijsprofessional die het belang van de kinderen voorop zet.

foto Deborah Veldman.jpg

Deborah Veldman
Opleidingsmanager 
ROC MBO College West

"Colinda is echt een genot om mee te werken! Ze is zeer intuïtief en fantastisch in het faciliteren van groepen!"

Haar openheid, kennis en ervaring op het gebied van o.a. leiderschap in een onderwijsorganisatie zet Colinda in om ons, deelnemers van AVANS+, te begeleiden.
Zij weet ons te betrekken, structuur aan te brengen en het beste in anderen naar boven te halen door haar best-practices te koppelen aan theoretische modellen én haar Heart to get methode. Colinda is een top-professional met een energieke, enthousiaste, inspirerende, interactieve, faciliterende en menselijke manier van lesgeven. In haar rol als docent, coach & trainer creëert Colinda bewustwording van persoonlijk leiderschap.
Haar aanpak omvat diepgaande ondersteuning waarbij je tegelijkertijd ook uit wordt gedaagd om doelgericht je volledige potentieel te bereiken. Dat maakt Colinda voor mij één van de beste docenten/ coaches waarmee ik ooit heb mogen werken. Zij is echt een aanrader; ik kijk uit naar een samenwerking in de nabije toekomst. 

foto Yasemin.jpg

Yasemin Kapikiran
Deelnemer AVANS+ schoolleider basisbekwaam

"Wat een vakvrouw is Colinda Rijpers!"

Zij spreekt vanuit haar hart en dat komt terug in haar methodiek “Heart to get’’. Ik heb genoten van haar begeleiding tijdens de opleiding ‘’Onderwijsorganisatie’’.

Zij heeft mij enorm geïnspireerd door de manier waarop zij de opleiding gaf. Haar ervaringen die ze koppelde aan de theorieën hebben ervoor gezorgd dat ik voortdurend 'aan' was tijdens de bijeenkomsten. De kernwoorden die zij gebruikt bij haar profiel, heb ik daadwerkelijk 1 voor 1 gezien. Ze is creatief, enthousiast, verbindend, kraakhelder, positief, verantwoordelijk en vooral inspirerend. Haar ‘’AHAS’’ (Alles Hangt met Alles Samen) heeft mij niet alleen inzicht gegeven binnen organisaties, maar ook voor mezelf. Colinda was niet alleen docent, maar ook een coach. Zij heeft mij geleerd dat je authentiek moet blijven en in jezelf moet blijven geloven. Zij heeft mij fantastisch begeleid in het bewust worden van mijn persoonlijk leiderschap. Het gaat om duurzame groei en dat hoeft niet altijd omhoog te zijn, maar dat kan ook middels een stap opzij. En die ga ik maken Colinda, dankzij JOU! Mijn werkgeluk is weer terug. Wil jij je praktijkgericht, professioneel ontwikkelen vanuit je hart? Dan moet je bij Colinda Rijpers zijn! Want zij is TOP!

foto Fatima.JPG
"Colinda is heel authentiek, kan makkelijk schakelen en koppelt met veel gemak en verve de theorie aan de praktijk!"

Ik heb enorm genoten van de module onderwijsorganisatie onder begeleiding van Colinda. Haar manier van doceren zorgt voor mij dat het meer gaat leven en geeft mij veel inzicht. Haar AHAS neem ik overal mee en de 5X waarom pas ik zelf toe. Verder is ze heel positief en helpt je in je individuele leerproces. Ze is heel toegankelijk en denkt heel goed mee. Bij haar kan je jezelf zijn, zodat je daadwerkelijk aan je persoonlijk leiderschap kunt werken. Wat mij betreft een aanrader!

Fatima Ougajou
Coördinator leerling-zaken 3 havo / Projectleider NPO

bottom of page